AKUPUNKTUR NEDİR ?

Akupunktur, vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi tarzıdır. Ülkemizde daha çok ağrı giderilmesinde kullanılan bir tedavi şekli olarak bilinmektedir. Halbuki akupunktur sadece semptomları ortadan kaldıran değil hastalıkları tedavi eden bir disiplindir. Akupunktur noktaları, vücut yüzeyindeki (deride) çizgisel meridyenler, kanallar üzerinde yerleşmişlerdir. Bu noktalar günümüzde iğne, ultrasound, ışık veya elektrik akımı ile uyarılırlar. Akupunktur tedavisi bu noktaların etkilenmesine dayanmaktadır. Akupunktur, Latince bir kelime olup iğne manasına acus ile delmek- iğnelemek manasına gelen punctura kelimelerinden türemiş batı dillerinde acupuncture halinde kullanıma girmiştir. Türkçeye iğnelemek olarak tercüme edilebilir.

Mevcut tıbba başlangıçta çok aykırı gibi gözükse de tıbbi bilgilerimizi yeniden ciddi bir şekilde gözden geçirdiğimizde akupunkturun hiç de aykırı olmadığını görmekteyiz. Belki de akupunktur tıbbın yeniden yorumlanmasına sebep olacak bir geçmiş bilimidir. Geçmiş bilimidir, zira çok eski zamanlarda bu kadar noktanın, meridyenin ve prensiplerin ortaya çıkması geçmişte büyük bir medeniyetin yaşadığını düşündürmektedir. Hayret verici bir mükemmellikteki bir sistemle karşı karşıyayız. Mühendislikte Mısır piramitlerinin yeri neresi ise tıpta da akupunktur böyle bir yere sahiptir. Artı olarak günümüzde de kullanılmaktadır. Batı tıbbının mekanik bir bakışla bir makine olarak gördüğü insan vücudunu akupunktur ruh ile beraber düşünür. Eğer böbrekleriniz ile ilgili bir probleminiz varsa korkuya açık, dalağınızla ilgili bir probleminiz varsa hep kötü bir şeyler olacakmış gibi kaygılı bir yapınız var demektir. Tedavi esnasında hem organ, hem de organın hastalanması ile ortaya çıkan psikolojik sorun çözümlenmeye çalışılır. Akupunktura göre her hastalığın kendisine has bir psikolojisi vardır. Batı tıbbında bedenin rahatsızlık veren kısmı tamir edilebilir ise edilir, yoksa alınır. Akupunktur, bütüncül bir yaklaşımla, modern tıbba, insanın parçalarının tek tek toplamından oluşmadığını, her parçanın bütün içerisinde birbiri ile ilişkili olduklarını ve tedavide mühim olanın bütünlüğün muhafaza edilmesi olduğunu bildirmektedir.

DR. HAVVANUR KELEŞ Akupunktur Hekimi Enerji Terapisi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Samsun’un Alaçam ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimini bitirdi. Tıp eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Mezun olur olmaz sırayla;

Samsun Doğumevi Hastanesinde 10 yıl acil hekimi olarak görev aldı. 2001-2010 arası Çorum’da Verem Savaş Dispanserinde Hekimlik ve Başhekimlik, Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerini üstlendi.

2002 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akupunktur Eğitimini tamamlayarak, aynı yıl Akupunktur Muayenehanesi açtı.

Üstlendiği diğer görevler;

  • - Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • - Çorum Verem Savaşı Derneği Başkanlığı ,
  • - Kağıt Fabrikası iş yeri hekimliği.

Akupunktur eğitimi ve uygulamaları sırasında , enerji tıbbına olan ilgisi daha da artmış, konuya ilişkin çok sayıda eğitim ve kongrelere katılmıştır . Bu konuda yapılmış olan araştırmaları, kitap, dergi ve benzeri yayınları yakından takip etmektedir.

Uzun yıllar eğitimini aldığı Enerji Terapileri ve Geleneksel Tıp yöntemlerinin insan yararına olan ilgisi nedeniyle araştırmalarına zaman ayırmak ve aldığı eğitimi icra etmek üzere Özel Acumer Polikliniği ile eş zamanlı devam ettirdiği (devlet görevi olan) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevinden ayrıldı.

Bireysel çalışmalarının da katkısıyla insan duygu ve düşüncelerinin izlediği yolları görmüş ve çözüme yönelik çalışmalar yapmıştır. Çorum’da başlayan muayenehane ve poliklinik hizmetini 2014 ten itibaren Samsun’da devam ettirmektedir.

Devamı

Var olan her şeyin enerjisi vardır.
Bu yaradılışımızla birlikte bize aktarılmış yaşam gücümüzdür.
Bunu varlığımızın bütünlüğü ve birliği içinde kullanmak bizim seçimimizde.
Yaşam yolunuzda sevgi ve şükranla …
Dr. Havvanur Keleş