AKUPUNKTURUN ETKİLERİ

1.Akupunktur meridyenlerindeki enerji akışını dengeler. Dolayısıyla organ ve sistemlere giden enerjiyi dengelemiş olur.

2.Noktasal uyarımla o bölgede istenilen yönde etkiyi başlatır.

3.Salgı bezleri uyarımı ile bazı maddelerin salınımı sağlanır. Vücut bir nevi kendi eczanesini kullanmış olur.

4.Çevresel ve merkezi sinir sistemini ve buna bağlı olan kas sistemini uyararak ve dengeleyerek sinirlere ve kaslara aktivite ve canlılık kazandırır.

5.Merkezi sinir sistemi ile kas ve organlar arasındaki ilişkiyi sağlayan çevresel sinir sistemi arsındaki iletiyi düzenleyerek organların normal çalışmasını sağlar.

6.Hücresel seviyede enerji dengesini düzenleyerek organların ve sistemlerin normal çalışmasını sağlar.

7.Vibrasyon tesiri ile kasılmış kasları gevşeterek, sıkışmış olan sinir ve damarları rahatlatır.

8.Vücut, ağrı kesici ve benzeri maddeleri kendisi üreterek bedenin ihtiyacı kadar salgılama imkanına sahip olduğu için olumsuz etki ile karşılaşmıyoruz.

DR. HAVVANUR KELEŞ Akupunktur Hekimi Enerji Terapisi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Samsun’un Alaçam ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimini bitirdi. Tıp eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Mezun olur olmaz sırayla;

Samsun Doğumevi Hastanesinde 10 yıl acil hekimi olarak görev aldı. 2001-2010 arası Çorum’da Verem Savaş Dispanserinde Hekimlik ve Başhekimlik, Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerini üstlendi.

2002 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akupunktur Eğitimini tamamlayarak, aynı yıl Akupunktur Muayenehanesi açtı.

Üstlendiği diğer görevler;

  • - Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • - Çorum Verem Savaşı Derneği Başkanlığı ,
  • - Kağıt Fabrikası iş yeri hekimliği.

Akupunktur eğitimi ve uygulamaları sırasında , enerji tıbbına olan ilgisi daha da artmış, konuya ilişkin çok sayıda eğitim ve kongrelere katılmıştır . Bu konuda yapılmış olan araştırmaları, kitap, dergi ve benzeri yayınları yakından takip etmektedir.

Uzun yıllar eğitimini aldığı Enerji Terapileri ve Geleneksel Tıp yöntemlerinin insan yararına olan ilgisi nedeniyle araştırmalarına zaman ayırmak ve aldığı eğitimi icra etmek üzere Özel Acumer Polikliniği ile eş zamanlı devam ettirdiği (devlet görevi olan) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevinden ayrıldı.

Bireysel çalışmalarının da katkısıyla insan duygu ve düşüncelerinin izlediği yolları görmüş ve çözüme yönelik çalışmalar yapmıştır. Çorum’da başlayan muayenehane ve poliklinik hizmetini 2014 ten itibaren Samsun’da devam ettirmektedir.

Devamı

Var olan her şeyin enerjisi vardır.
Bu yaradılışımızla birlikte bize aktarılmış yaşam gücümüzdür.
Bunu varlığımızın bütünlüğü ve birliği içinde kullanmak bizim seçimimizde.
Yaşam yolunuzda sevgi ve şükranla …
Dr. Havvanur Keleş