ENERJİ BEDENİMİZ

Enerji Bedenimiz

İnsanı insan yapan aslı, fizikselliğinin ötesinde soyut kavramlardan oluşan özellikleridir. Hisleri, düşünceleri, davranışları, duyguları, konuşması, ruhsal yönleri… Hepsi belli bir enerjiye sahip.

Bizi biz yapanlar dengede ise mutluyuz. Denge neyi getirir? Farkındalık, güçlü hafıza, immün sistem, hayatın içinde tam varoluş, neşe, ruhsallık. İşte bu yüzden ruh ve beden birbirleriyle dengeli ve uyum içinde olmak zorundadır. Canlı canlılığını belli denge içinde sağlar. Kainatta her şey bir denge üzerine kuruludur. Yıldızlar, mevsimler gezegenler, güneş, dünya ... Bu yüzden vücudun kendisi ve çevresi ile dengesindeki aksamalar kişiyi kalitesiz yaşama sevk edecektir.

Yaşadığımız hayatın içinde hangi noktada sıkıntı zorluk, mutsuzluk, tatminsizlik, yetersizlik ya da hastalık hissediyorsak, bedendeki enerji merkezlerinde, meridyenlerde, akupunktur noktalarında dengesizlik vardır.

Fiziksel bedenimizin farkındayız, peki enerji bedenimizin farkında mıyız? Yaşamı mümkün kılan görünmeyen bu enerjinin hareketidir, varlığıdır.

Çi, Ki , Prana, Yaşam Enerjisi. Hepsi farklı kültürlerde sahip olduğumuz yaşam gücünü ifade eder.

Çi vücudun aktivitesini sağlar. Çinin ulaşmadığı hiçbir organ yoktur. Akupunktur Meridyenleri içerisinde tüm vücudu dolanır. Akışın bozulması durumunda semptomlar(belirtiler) ortaya çıkar. Organlarda problem varsa yeterli çi almıyordur.

Vücut Çi si 2 ayrı Çi’nin birliğinden oluşur.

  • 1- Konjenital Çi(Esas Çi,Ata Çi) :Doğuştan gelen çi.
  • 2- Akkiz Çi:( Doğum sonrası alınan Çi): İki bileşeni vardır.
    • -Akciğerlere solunumla alınan inhale Çi
    • -Topraktan besinlerle alınan Çi

Kan Çi nin maddeleşmiş halidir.

Yin ve yang dengesi için yeterince Çi gelmesi gerekir. Bu Çi’lerde eksiklik varsa vücut Çi’ si dengesini kaybediyor.

Çeşitli duygulanımlar yaşıyoruz. Duygular bizim için insan olarak bizi biz yapan kavramlar. Ama bu duyguları içimizde acı yaratacak şekilde, enerji blokajına sebep olacak şekilde yaşıyorsak o zaman sorun var. Bir haber alıyoruz şoktayız nefesimizi tuttuk. Havadan gelen Çi’ yi engelledik. Bir konuyu takılı kaldık , ilerleyemiyoruz. Yemek yiyoruz ya da tamamen yemeyi kestik. Besinsel Çi dengesi bozuldu. Bedenimizde enerji akışı bozuluyor. Zaman geçiyor. Unuttuk sanıyoruz ama, kayıtlı duruyor. O anda çözümlememişsek olanları hücresel hafıza, bilinçaltı kayıtları bizi etkilemeye devam ediyor. Üstelik benzer olayları kendine çekerek güçlenerek büyüyor. Enerji akışımız bozuluyor. Sonrasında bu akışda ki değişim yaşamdaki duruşumuzu etkiliyor.

Unutmamamız gereken en önemli şey çözümün kendimizde olduğudur. Hayatımızı değiştirecek güç bizde var. Cildimizde bir kesi olduğu zaman müdahelesiz kendiliğinden onarılması gibi.

Her insanın içinde kendini iyileştirmesi gereken enerji yaratacak mekanizmalar vardır. Farklı yöntemlerle bu mekanizmaları aktif hale getiriyoruz. Bireysel kendi yapabileceğimiz yöntemler çok. Bunun yanında yardım almamız gereken, uzman desteği gerektiren süreçlerde mutlaka olacaktır.

DR. HAVVANUR KELEŞ

DR. HAVVANUR KELEŞ Akupunktur Hekimi Enerji Terapisi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Samsun’un Alaçam ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimini bitirdi. Tıp eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Mezun olur olmaz sırayla;

Samsun Doğumevi Hastanesinde 10 yıl acil hekimi olarak görev aldı. 2001-2010 arası Çorum’da Verem Savaş Dispanserinde Hekimlik ve Başhekimlik, Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerini üstlendi.

2002 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akupunktur Eğitimini tamamlayarak, aynı yıl Akupunktur Muayenehanesi açtı.

Üstlendiği diğer görevler;

  • - Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • - Çorum Verem Savaşı Derneği Başkanlığı ,
  • - Kağıt Fabrikası iş yeri hekimliği.

Akupunktur eğitimi ve uygulamaları sırasında , enerji tıbbına olan ilgisi daha da artmış, konuya ilişkin çok sayıda eğitim ve kongrelere katılmıştır . Bu konuda yapılmış olan araştırmaları, kitap, dergi ve benzeri yayınları yakından takip etmektedir.

Uzun yıllar eğitimini aldığı Enerji Terapileri ve Geleneksel Tıp yöntemlerinin insan yararına olan ilgisi nedeniyle araştırmalarına zaman ayırmak ve aldığı eğitimi icra etmek üzere Özel Acumer Polikliniği ile eş zamanlı devam ettirdiği (devlet görevi olan) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevinden ayrıldı.

Bireysel çalışmalarının da katkısıyla insan duygu ve düşüncelerinin izlediği yolları görmüş ve çözüme yönelik çalışmalar yapmıştır. Çorum’da başlayan muayenehane ve poliklinik hizmetini 2014 ten itibaren Samsun’da devam ettirmektedir.

Devamı

Var olan her şeyin enerjisi vardır.
Bu yaradılışımızla birlikte bize aktarılmış yaşam gücümüzdür.
Bunu varlığımızın bütünlüğü ve birliği içinde kullanmak bizim seçimimizde.
Yaşam yolunuzda sevgi ve şükranla …
Dr. Havvanur Keleş