EFT TERAPİ

Duygusal Özgürlük Teknikleri ( Emotional Freedom Techniques)

Bedendeki akupunktur meridyenlerinin uç noktalarına, sözel ve dokunsal uyarılarla harekete geçirerek, kanallardaki mevcut enerji blokajını ortadan kaldırır. İğnesiz akupunktur olarak da adlandırılır. İçsel şifa gücünü devreye sokar. Bu süreç, tüm bedenimizde biyoelektromanyetik seviyede gerçekleşir.

Ana fikir,

“Tüm olumsuz duyguların sebebi, bedenin enerji sistemindeki bozukluktur”

EFT ile kendi öz gücüne kavuşulur. Duygularımıza takılı kalmak yerine, serbest bıraktığımızda neşe keyif ve huzurun hayatımıza daha rahat girmesine ve farkındalığımıza izin vermiş oluyoruz.


EFT Tarihi

5000 yıl önce, gözle görülmeyen enerjilerin ve meridyenlerin haritalarının yapıldığı Çin’e dayanır. Burada subtil enerjiler ilk kez tanımlanmış ve bedende sürekli aktıkları enerji meridyenleri haritalanmıştır.Önemli gelişmeler; Uygulamalı Kinesiology (AppliedKinesiyology) ‘nin Kurucusu Dr. George Goodheart ve Düşünce Alanı Tedavisi(TFT-ThoughtFieldTherapy) ‘nin kurucusu Dr.RogerCallahan tarafından sağlanmıştır.

Uygulaması kolay, alet gerektirmeyen, kişinin kendi kendine de yapabileceği pratik bir yöntem. Enerji dengemizi bozan her durumda yapılabilir.

Hayatımızı olumsuz etkileyen duygulardan özgürleştiğimizde, bu enerji akışımızın da düzeldiği anlamına geliyor. EFT ile bozulan enerji kanallarının akışını düzeltip, duygularımızla özgürleşip, o duyguya sebep olan olaylarla barıştığımızda, affettiğimizde, enerji akışımız yerine geldiği gibi hayatımızın akışı da düzene giriyor. Geçmişin An’ ımızı meşgul etmesi, geleceğimizi engellemesi ortadan kalkmış oluyor. Anı yaşıyor ve farkındalığımızın artmasıyla daha sağlıklı bir geleceğe hazırlanmış oluyoruz.


Mutlu, huzurlu, farkındalıklı, ışık dolu tüm zamanlara!......

DR. HAVVANUR KELEŞ Akupunktur Hekimi Enerji Terapisi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Samsun’un Alaçam ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimini bitirdi. Tıp eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Mezun olur olmaz sırayla;

Samsun Doğumevi Hastanesinde 10 yıl acil hekimi olarak görev aldı. 2001-2010 arası Çorum’da Verem Savaş Dispanserinde Hekimlik ve Başhekimlik, Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerini üstlendi.

2002 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akupunktur Eğitimini tamamlayarak, aynı yıl Akupunktur Muayenehanesi açtı.

Üstlendiği diğer görevler;

  • - Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • - Çorum Verem Savaşı Derneği Başkanlığı ,
  • - Kağıt Fabrikası iş yeri hekimliği.

Akupunktur eğitimi ve uygulamaları sırasında , enerji tıbbına olan ilgisi daha da artmış, konuya ilişkin çok sayıda eğitim ve kongrelere katılmıştır . Bu konuda yapılmış olan araştırmaları, kitap, dergi ve benzeri yayınları yakından takip etmektedir.

Uzun yıllar eğitimini aldığı Enerji Terapileri ve Geleneksel Tıp yöntemlerinin insan yararına olan ilgisi nedeniyle araştırmalarına zaman ayırmak ve aldığı eğitimi icra etmek üzere Özel Acumer Polikliniği ile eş zamanlı devam ettirdiği (devlet görevi olan) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevinden ayrıldı.

Bireysel çalışmalarının da katkısıyla insan duygu ve düşüncelerinin izlediği yolları görmüş ve çözüme yönelik çalışmalar yapmıştır. Çorum’da başlayan muayenehane ve poliklinik hizmetini 2014 ten itibaren Samsun’da devam ettirmektedir.

Devamı

Var olan her şeyin enerjisi vardır.
Bu yaradılışımızla birlikte bize aktarılmış yaşam gücümüzdür.
Bunu varlığımızın bütünlüğü ve birliği içinde kullanmak bizim seçimimizde.
Yaşam yolunuzda sevgi ve şükranla …
Dr. Havvanur Keleş